Lifestyle

3 ข้อที่ต้องระวังหากเลือกร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

ขายบุหรี่ไฟฟ้า

                บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นหนึ่งในนิโคตินที่คนไทยไม่น้อย เลือกที่จะใช้ มากกว่าบุหรี่แบบมวนเพราะด้วยหลาย ๆ เหตุผลนั้นทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า การใช้บุหรี่แบบมวน แต่ว่าปัจจุบันนั้น บุหรี่ไฟฟ้านั้นยังไม่ได้เป็นที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ดังนั้นในบทความนี้เราจึงอยากจะขอพูดถึง …ข้อที่ต้องระวังใน ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า  ที่เราอาจจะยังไม่รู้

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

            อย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยนั้นคือ ในเรื่องของ มาตรฐานของสินค้า ถ้าหากว่าเราเลือกร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า  ที่ไม่มีมาตรฐาน นั้นอาจจะทำหใหลายคนเกิดอันตรายขึ้นได้ ดังนั้นเราควรจะเลือกร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า  ที่มีมาตรฐานเพื่อที่เราจะได้สินค้าที่ดี และ มีมาตรฐานด้วยเช่นกัน

ความปลอดภัยของตัวเราเอง

            อีกหนึ่งข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ ความปลอดภัยของตัวเอง ซึ่งร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า  ที่ดี และ มีมาตรฐานนั้นจะช่วยให้เราปลอดภัยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้มากขึ้น แต่ถ้าหากว่าเราเลือกร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า  ที่ทั้งไม่มีมาตรฐานและ ความปลอดภัย  อาจจจะทำให้เกิดอันตายกับเราได้ ซึ่งมองในแง่ดีอาจจะแค่ไฟรั่ว แต่ถ้าหากในกรณีที่เลวร้ายอาจจะอันตายถึงชีวิตเลยก็ได้เช่นกัน

ระดับนิโคตินที่อาจจะไม่ตรงปก

            อีกหนึ่งความสำคัญนั้นคือ เรื่องของ ระดับนิโคตินเองก็สำคัญด้วยด้วยเช่นกัน เพราะโดยปกติแล้ว ระดับนิโคตินที่มีมาตรฐานนั้นจะตรงกับฉลากเสมอ แต่ถ้าหากว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้ฉลากนิโคตินนั้น ที่ติดมากับขวดนั้นไม่ตรงปกเอาได้นะครับ ซึ่งบางทีทอาจจะมีผลเสียต่อคนที่เคยสูบบุหรี่นิโคตินระดับไม่สูง จนทำให้ไม่ชินและสำลักเอาได้นะครับ

                ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า  นั้นมีความสำคัญ ต่อตัวเราอย่างมาก ซึ่งนั้นจะทำหเราทั้งปลอดภัย โดยให้เราเลือกจากร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า  ที่ดี และ มีมาตรฐาน  ซึ่งจะปลอดภัยต่อตัวเราเองด้วยเช่นกัน

Similar Posts