0 Comments
ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ

เด็ก กับ มือถือ ค่านิยมยุคใหม่ในการเลี้ยงดูบุตร แทน “ของเล่น”

                เมื่อก่อน ผู้ใหญ่ในยุคนี้ก็ต้องผ่านการเป็น เด็ก ๆ มาอย่างแน่นอน ซึ่งส่วนมากผุ้ใหญ่ยุคนี้นั้นจะเติบโตมากับ ของเล่นต่าง ๆ เช่น ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ ตัวต่อ บอร์ดเกม ซึ่งแตกต่างจากเด็กในยุคปัจจุบันที่การเลี้ยงดูนั้นแตกต่างออกไป เนืองจากปัจจุบันค่านิยมการเลี้ยงลูก และ หลานนั้นเปลี่ยนไป ของเล่นต่าง ๆ ถูกแทนที่ด้วย Smart Phone มากขึ้น ซึ่งนั้นใช่วิธีที่ถูกจริงหรือไม่ ? ความอันตรายของ Smart Phone กับ เด็ก             ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันด้วยผลเสียจากการวิจัยต่าง ๆ กันก่อนดีกว่าครับ โดนผลวิจัยนั้นจะพบว่าคนเรานั้นติดจะหยิบมือถือเฉลี่ยออกมาถึง 150 ครั้ง / วัน และ พบว่าพ่อแม่ หรีอ ผู้ปกครองนั้นจะเล่นโทรศัพท์เวลารับประทานอาหาร และ ถึงแม้เวลาลูกน้อยส่งเสียงร้องเพื่อเรียกร้องความสนใจ โดยธรรมชาติของเด็กนั้นจะเป็นการเลียนแบบ  ผู้คนรอบข้าง ทั้งสีหน้า การแสดงอารมณ์ และ พฤติกรรม ดังนั้นการเอาใจใส่ในส่วนนี้จึงสำคัญมาก เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียของการ เลี้ยงลูกด้วย smart […]